அனைத்து பகுப்புகள்
EN

சான்றிதழ்கள்

முகப்பு>எங்களை பற்றி>சான்றிதழ்கள்

  • CE
  • ஏற்றுமதி ஒப்புதல்
  • ஃபயர்ஸேஃப்
  • சர்வதேச வர்த்தக குறி
  • ISO9001
  • பதிவுசெய்யப்பட்ட காப்புரிமை
  • CE இணைக்கவும்
  • ஏபிஐ 6 டி