alla kategorier

Socialt ansvar

Hem>Om Oss>Socialt ansvar

Hållbarhet
Titan Valve är dedikerad till att upprätthålla de högsta standarderna för affärsuppförande och etik. Som ansvariga företagsmedborgare har vi en skyldighet att beakta de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av våra affärsbeslut. Titan Valve är engagerad i att vara en positiv kraft i de samhällen där vi bedriver verksamhet genom fortsatta initiativ för hållbar utveckling. Dessa kärnvärden för företagens sociala ansvar är Titans vägledande principer för affärsverksamheten.

Hälsa
I vår verksamhet är hälsa och säkerhet en del av varje operation. Utan tvekan är det varje anställds ansvar på alla nivåer. Förebyggande av yrkesmässigt framkallade skador och smittsamma sjukdomar kommer att ges företräde framför operativ produktivitet när det är nödvändigt. Titan Valve syftar till att spela en branschledande roll när det gäller att främja bästa praxis inom hälsa och säkerhet och har antagit ett systemiskt tillvägagångssätt för att uppnå kontinuerlig förbättring av HMS-prestanda och främja hållbara utvecklingsinitiativ.