alla kategorier

Om Oss

Hem>Om Oss>Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Tid: 2020-10-10 Träffar: 45

Ultraljudstestning är en icke-destruktiv testmetod baserad på förökning av ultraljudsvågor i det testade objektet eller materialet. I de flesta vanliga UT-applikationer överförs mycket korta ultraljudspulsvågor med mittfrekvenser i material för att upptäcka interna brister eller för att karakterisera material. Ett vanligt exempel är ultraljudsmätning av tjocklek, som testar testobjektets tjocklek, till exempel för att övervaka korrosion på rörledningar

Ultraljudstestning utförs ofta på stål och andra metaller och legeringar, men det kan också användas på betong, trä och kompositer. Den används i många industrier inklusive stål- och aluminiumkonstruktion, metallurgi, tillverkning, flyg- och fordonsindustrin.