Të gjitha kategoritë

Pergjegjesi sociale

home>Rreth nesh>Pergjegjesi sociale

Qëndrueshmëria
Titan Valve është e përkushtuar në ruajtjen e standardeve më të larta të sjelljes dhe etikës së biznesit. Si qytetarë të përgjegjshëm të korporatave, ne kemi për detyrë të marrim në konsideratë ndikimet sociale, mjedisore dhe ekonomike të vendimeve tona të biznesit. Titan Valve është e përkushtuar të jetë një forcë pozitive në komunitetet ku ne kryejmë biznes përmes iniciativave të vazhdueshme të zhvillimit të qëndrueshëm. Këto vlera thelbësore të përgjegjësisë shoqërore të korporatave janë parimet udhëzuese të Titanit për aktivitetet e biznesit.

Shëndeti dhe siguria
Në biznesin tonë, shëndeti dhe siguria janë pjesë e çdo operacioni. Pa diskutim, është përgjegjësia e secilit punonjës në të gjitha nivelet. Parandalimi i lëndimeve të shkaktuara nga profesioni dhe sëmundjeve të transmetueshme do t'i jepet përparësi ndaj produktivitetit operativ sa herë që është e nevojshme. Titan Valve synon të luajë një rol udhëheqës të industrisë në promovimin e praktikave më të mira në shëndet dhe siguri dhe ka adoptuar një qasje sistemike për të arritur përmirësim të vazhdueshëm në performancën e saj të HSE dhe për të promovuar iniciativa të zhvillimit të qëndrueshëm.