Të gjitha kategoritë

Aplikime

home>Aplikime>Ushqim dhe Kimikate

Ushqim dhe Kimikate

Koha: 2020-10-09 Goditjet: 45

Industria kimike ka një larmi karakteristikash të tilla si produkte të larmishëm, procese të sofistikuara, potencial për masa të larta të ndotësve të shkarkuar dhe nivele të larta toksiciteti. Prandaj, industria kimike ka përparuar në metoda të qëndrueshme të cilat ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin mjedisor, ekonomik dhe shoqëror. Industria e sotme kimike është e përkushtuar në uljen e emetimeve, rritjen e sigurisë së bimëve dhe mbrojtjen e mjedisit, duke iu përmbajtur rregulloreve të rrepta qeveritare. Titan Valve mund të ofrojë produkte me cilësi të lartë për të përmbushur kërkesa të ndryshme të industrisë kimike. Titan Valve është çertifikuar për të gjitha standardet e zbatueshme ndërkombëtare për të përmbushur rregullat më të rrepta të mbrojtjes së mjedisit, përfshirë standardet evropiane TA-Luft, ISO15848 dhe standardet e rrjedhjes së ulët të Shell 77/312.

Paraprakisht:

Tjetra: