සියලු ප්රවර්ග

අපි ගැන

මුල් පිටුව>අපි ගැන>තත්ත්ව පාලනය

තත්ත්ව පාලනය

වේලාව: 2020-10-10 පහර: 38

ධනාත්මක ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීම යනු අප සතුව ඇති අති නවීන අතේ ගෙන යා හැකි එක්ස්-රේ ෆ්ලෝරෝසෙන්ස් (එක්ස්ආර්එෆ්) වර්ණාවලීක්ෂය මගින් සිදු කරන ලද, ආකෘති, ප්‍රමාණය සහ හැඩය නොසලකා ලෝහ මිශ්‍ර ලෝහවල ප්‍රතිශතයේ මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රමාණාත්මකව තීරණය කිරීමයි.