සියලු ප්රවර්ග

සේවය

මුල් පිටුව>සේවය>සහකරු

රොටෝර්ක්

වේලාව: 2020-10-12 පහර: 35

රොටෝර්ක් පීඑල්සී යනු කාර්මික ප්‍රවාහ පාලන උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන බ්‍රිතාන්‍යය පදනම් කරගත් සමාගමකි. එය ලන්ඩන් කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර එය FTSE 250 දර්ශකයේ සං ent ටකයකි.