සියලු ප්රවර්ග

සේවය

මුල් පිටුව>සේවය>සහකරු

ඕමා

වේලාව: 2020-10-12 පහර: 45

AUMA වසර 50 ක් තිස්සේ විදුලි ක්‍රියාකාරී සහ කපාට ගියර් පෙට්ටි සංවර්ධනය කරමින් ගොඩනඟා ඇති අතර එය කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදකයෙකි. බලශක්ති අංශය, ජල කර්මාන්තය, ඛනිජ රසායනික කර්මාන්තය සහ ලොව පුරා විවිධාකාර කර්මාන්තවල භාවිතා කරන්නන් AUMA විසින් තාක්‍ෂණිකව නවීන නිෂ්පාදන මත විශ්වාසය තබති.

පෙර:

ඊළඟට: