සියලු ප්රවර්ග

උත්සවය

මුල් පිටුව>මාධ්ය>උත්සවය

ටයිටන් වෑල්ව ඔයිල්ගසින්ඩෝනියා ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වේ

වේලාව: 2020-10-26 පහර: 34

ජකර්තා ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝ හිදී 18 සැප්තැම්බර් 21 සිට 2019 දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ තෙල් හා ගෑස් ප්‍රදර්ශනයට ටයිටන් වෑල්ව සහභාගී විය. ඔවුන් අපේ නිෂ්පාදන ගැන විශේෂයෙන් උනන්දු වන්නේ විශේෂයෙන් අධි පීඩන බෝල වෑල්ව සෑදීම සඳහා ය.

oilgasindonesia2 修

පෙර:

ඊළඟට: