Wszystkie kategorie

Społeczna odpowiedzialność

Strona główna>O nas>Społeczna odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój
Titan Valve dąży do utrzymania najwyższych standardów postępowania i etyki biznesowej. Jako odpowiedzialni obywatele korporacji mamy obowiązek uwzględniać społeczne, środowiskowe i ekonomiczne skutki naszych decyzji biznesowych. Titan Valve stara się być pozytywną siłą w społecznościach, w których prowadzimy działalność, poprzez ciągłe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Te podstawowe wartości społecznej odpowiedzialności biznesu są głównymi zasadami firmy Titan w zakresie działalności biznesowej.

zdrowie i bezpieczeństwo
W naszej działalności BHP jest częścią każdej operacji. Bez wątpienia jest to odpowiedzialność każdego pracownika na wszystkich poziomach. W razie potrzeby zapobieganie urazom zawodowym i chorobom zakaźnym będzie miało pierwszeństwo przed wydajnością operacyjną. Titan Valve ma na celu odgrywanie wiodącej w branży roli w promowaniu najlepszych praktyk w zakresie BHP i przyjął systemowe podejście, aby osiągnąć ciągłą poprawę wyników HSE i promować inicjatywy zrównoważonego rozwoju.