Alle Kategorier

Samfunnsansvar

Hjem>Om Raptor>Samfunnsansvar

bærekraft
Titan Valve er opptatt av å opprettholde de høyeste standardene for forretningsførsel og etikk. Som ansvarlige bedriftsborgere har vi en plikt til å vurdere de sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensene av våre forretningsbeslutninger. Titan Valve er forpliktet til å være en positiv kraft i samfunnene der vi driver virksomhet gjennom fortsatt bærekraftige utviklingsinitiativer. Disse kjerneverdiene for samfunnsansvar er Titans ledende prinsipper for forretningsaktiviteter.

Helse og sikkerhet
I vår virksomhet er helse og sikkerhet en del av enhver operasjon. Uten tvil er det hver ansattes ansvar på alle nivåer. Forebygging av yrkesinduserte skader og smittsomme sykdommer vil gis foran produktivitet når det er nødvendig. Titan Valve har som mål å spille en bransjeledende rolle i å fremme beste praksis innen helse og sikkerhet, og har vedtatt en systemisk tilnærming for å oppnå kontinuerlig forbedring av HMS-ytelsen og fremme bærekraftige utviklingsinitiativer.