Бvх ангилал

Нийгмийн хариуцлага

Нүүр хуудас>Компани>Нийгмийн хариуцлага

Тогтвортой байдал
Titan Valve нь бизнесийн ёс зүй, ёс зүйг дээд зэргээр сахихад зориулагдсан болно. Хариуцлагатай аж ахуйн нэгжийн хувьд бид бизнесийн шийдвэрийнхээ нийгэм, байгаль орчин, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцох үүрэгтэй. Титан Валве нь тогтвортой хөгжлийн санаачлагуудаар дамжуулан бизнес эрхэлдэг олон нийтийн дунд эерэг хүч болж ажиллахыг эрмэлздэг. Компанийн нийгмийн хариуцлагын эдгээр үндсэн үнэт зүйлс нь Titan нь бизнесийн үйл ажиллагааны удирдамж юм.

Эрүүл мэнд ба Аюулгүй байдал
Манай бизнест эрүүл мэнд, аюулгүй байдал нь үйл ажиллагаа бүрийн нэг хэсэг юм. Асуултгүйгээр энэ нь бүх түвшний ажилтан бүрийн үүрэг юм. Мэргэжлээс шалтгаалсан осол гэмтэл, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шаардлагатай бол үйл ажиллагааны бүтээмжээс дээгүүрт тавина. Titan Valve нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шилдэг туршлагыг сурталчлахад салбартаа тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэхийг зорьж байгаа бөгөөд ЭАБАБАБСГ-ын ажлын гүйцэтгэлийг тогтмол сайжруулж, тогтвортой хөгжлийн санаачлагыг дэмжих системчилсэн арга барилыг хэрэгжүүлж байна.