kõik kategooriad

Sotsiaalne vastutus

Avaleht>Meist>Sotsiaalne vastutus

Jätkusuutlikkus
Titan Valve on pühendunud äritegevuse ja eetika kõrgeimate standardite säilitamisele. Vastutustundlike ettevõtte kodanikena on meil kohustus arvestada oma äriotsuste sotsiaalse, keskkonnaalase ja majandusliku mõjuga. Titan Valve on pühendunud jätkusuutliku arengu algatuste kaudu positiivsele jõule kogukondades, kus tegutseme. Need ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhiväärtused on Titani äritegevuse juhtpõhimõtted.

tervis ja turvalisus
Meie äris on tervis ja ohutus osa igast toimingust. Pole kahtlust, et see on iga töötaja vastutus kõikidel tasanditel. Vajaduse korral eelistatakse tööalaste vigastuste ja nakkushaiguste ennetamist tööviljakuse ees. Titan Valve eesmärk on mängida tööstuse juhtivat rolli tervise ja ohutuse parimate tavade propageerimisel ning on võtnud kasutusele süsteemse lähenemisviisi, et saavutada oma HSE tulemuslikkuse pidev paranemine ja edendada säästva arengu algatusi.