Όλες οι κατηγορίες

Κοινωνική ευθύνη

Αρχική σελίδα>Εταιρεία>Κοινωνική ευθύνη

Βιωσιμότητα
Η Titan Valve είναι αφοσιωμένη στη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας. Ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, έχουμε καθήκον να λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών μας αποφάσεων. Η Titan Valve έχει δεσμευτεί να είναι μια θετική δύναμη στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης. Αυτές οι βασικές αξίες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι οι κατευθυντήριες αρχές του Τιτάνα για επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Υγεία και Ασφάλεια
Στην επιχείρησή μας, η υγεία και η ασφάλεια είναι μέρος κάθε επιχείρησης. Χωρίς αμφιβολία, είναι ευθύνη κάθε υπαλλήλου σε όλα τα επίπεδα. Η πρόληψη των επαγγελματικών τραυματισμών και των μεταδοτικών ασθενειών θα έχει προτεραιότητα έναντι της παραγωγικότητας όποτε είναι απαραίτητο. Η Titan Valve στοχεύει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας και έχει υιοθετήσει μια συστημική προσέγγιση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του HSE και την προώθηση πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης.