pob Categori

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Hafan>Amdanom ni>Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Cynaliadwyedd
Mae Titan Valve yn ymroddedig i gynnal y safonau uchaf o ran ymddygiad busnes a moeseg. Fel dinasyddion corfforaethol cyfrifol, mae'n ddyletswydd arnom i ystyried effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ein penderfyniadau busnes. Mae Titan Valve wedi ymrwymo i fod yn rym cadarnhaol yn y cymunedau lle rydym yn cynnal busnes trwy fentrau datblygu cynaliadwy parhaus. Y gwerthoedd craidd hyn o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yw egwyddorion arweiniol Titan ar gyfer gweithgareddau busnes.

Iechyd a Diogelwch
Yn ein busnes, mae iechyd a diogelwch yn rhan o bob gweithrediad. Heb amheuaeth, cyfrifoldeb pob gweithiwr ar bob lefel ydyw. Rhoddir blaenoriaeth i atal anafiadau a achosir gan alwedigaeth a chlefydau trosglwyddadwy dros gynhyrchu cynhyrchiant pryd bynnag y bo angen. Nod Titan Valve yw chwarae rhan sy'n arwain y diwydiant wrth hyrwyddo arferion gorau ym maes iechyd a diogelwch ac mae wedi mabwysiadu dull systemig i sicrhau gwelliant parhaus yn ei berfformiad HSE a hyrwyddo mentrau datblygu cynaliadwy.