Všechny kategorie

Sociální odpovědnost

Domů>O nás>Sociální odpovědnost

udržitelnost
Titan Valve se věnuje udržování nejvyšších standardů obchodního chování a etiky. Jako odpovědní korporátní občané máme povinnost brát v úvahu sociální, environmentální a ekonomické dopady našich obchodních rozhodnutí. Společnost Titan Valve se zavázala být pozitivní silou v komunitách, kde podnikáme, prostřednictvím iniciativ pokračujícího udržitelného rozvoje. Tyto základní hodnoty společenské odpovědnosti podniků jsou hlavními principy společnosti Titan pro obchodní aktivity.

zdraví a bezpečnost
V našem podnikání je ochrana zdraví a bezpečnost součástí každé operace. Je nesporné, že je odpovědností každého zaměstnance na všech úrovních. Prevence pracovních úrazů a přenosných nemocí z povolání bude mít v případě potřeby přednost před provozní produktivitou. Společnost Titan Valve si klade za cíl hrát vedoucí úlohu v oblasti propagace osvědčených postupů v oblasti zdraví a bezpečnosti a přijala systémový přístup k dosažení trvalého zlepšování výkonu HSE a podpory iniciativ udržitelného rozvoje.