Tots els pobles

Sobre Nosaltres

Inici>Sobre Nosaltres>Control de Qualitat

Control de Qualitat

Temps: 2020-10-10 Accessos : 36

Les proves de partícules magnètiques s’utilitzen generalment per localitzar i detectar discontinuïtats superficials superficials en materials ferromagnètics. La zona a provar s’imanta mitjançant la transmissió de corrent elèctric directe mitjançant una broma magnètica; en cas de discontinuïtat, el camp magnètic que flueix a través de l'espècimen s'interromp i es produeix un camp de fuita, les partícules de ferro s'apliquen a l'àrea detectada i s'agrupen per formar una indicació directament sobre la discontinuïtat. La indicació es pot detectar visualment en condicions d’il·luminació adequades.