Всички категории

Социална отговорност

Начало>За нас>Социална отговорност

Устойчивост
Titan Valve е посветен на поддържането на най-високите стандарти за бизнес поведение и етика. Като отговорни корпоративни граждани, ние сме длъжни да разгледаме социалното, екологичното и икономическото въздействие на нашите бизнес решения. Titan Valve се ангажира да бъде положителна сила в общностите, в които осъществяваме бизнес чрез инициативи за продължително устойчиво развитие. Тези основни ценности на корпоративната социална отговорност са водещите принципи на Titan за бизнес дейности.

Здраве & Безопасност
В нашия бизнес здравето и безопасността са част от всяка операция. Без съмнение отговорността на всеки служител е на всички нива. Предотвратяването на професионални травми и заразни болести ще има предимство пред оперативната производителност, когато е необходимо. Titan Valve има за цел да играе водеща роля в индустрията в популяризирането на най-добрите практики в областта на здравето и безопасността и е възприел системен подход за постигане на непрекъснато подобряване на ефективността на HSE и насърчаване на инициативи за устойчиво развитие.